JUSTIME 三角凡而 、接頭

三角凡而

6874-Y0-80CP三角凡而,M10 內牙480
6874-Y5-80CP三角凡而,1/2G 外牙568
6874-Y6-80CP三角凡而,1/2G 外牙540
6874-Y7-80CP三角凡而,1/2G 外牙480
6874-Y8-80CP三角凡而本體組(3分銅管專用)568
6874-Z4-80CP三角凡而,1/2G 外牙, 90度開關736
6874-Z5-80CP三角凡而, 1/2G 外牙, 90度開關736
6875-Y6-80CP三角凡而(濾網), 1/2G 外牙960
6875-Y6-80CR三角凡而(濾網), 1/2G 外牙756
7818-FF-80S1裝飾蓋, 1/2G
256
Z310-00-79CR三角凡而, 1/2G 外牙160

三通、接頭

6757-YS-82CPS彎頭+凸型濾網組 *21,788
6874-YS-81CR附濾網接頭344
6874-BC-81CP延長接頭1,216
6874-YY-80CR活動三通,1/2G260
6874-YZ-80CR活動三通 1/2G,有水量調節閥412

6874-BZ-80CR
濾網接頭, G1/2
116

6874-BW-80CR濾網接頭, 3分公 x 4分母100
6874-BU-80CR 濾網接頭, 3分母 x 4分公
6783-WA-80CR轉接頭 7/16-24NS , 1/2-14NPSM100
6874-KA-80CR接頭;裝有逆止閥220
6874-KB-80CR附濾網接頭;裝有逆止閥304